MĒS ATBALSTĀM
Labdarības projektus, kas vērsti uz finansiālās grūtībās nonākušām ģimenēm, izglītību un bērnu veselību. Vairāk informācijas šeit.
Laba sirds ir visa sākums; laba sirds ir visa beigums; vairāk cilvēks nespēj sasniegt.
/Rainis/