ES FONDIEM PIETEIKTS PROJEKTS «METĀLA APSTRĀDES CEHS»

Projekta laikā plānots uzbūvēt jaunu metāla apstrādes cehu Ādažu pagastā, Eimuru ciemā. Projekts tika pieteikts 3.1.1. specifiskā atbalsta

Projekta laikā plānots uzbūvēt jaunu metāla apstrādes cehu Ādažu pagastā, Eimuru ciemā.

Projekts tika pieteikts 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa «Sekmēt MKV izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs» pasākumam 3.1.1.5. «Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai».

 

Pin It